Martin Brezina

Martin prišiel do SGI v auguste 2017 po absolvovaní bakalárskeho stupňa odboru War Studies na King’s College London. Zúčastnil sa napríklad na študijnom pobyte na American University in Kosovo, alebo Visegrad Summer School. V minulosti pracoval ako stážista na odbore prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR a taktiež sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných dobrovoľníckych projektov v spolupráci napríklad s American Peace Corps Volunteers.