Juraj Kačur

junior výskumník

Juraj Kačur pôsobí v SGI od marca 2017 ako junior výskumník. Na Masarykovej univerzite v Brne vyštudoval odbory politológia a hospodárska politika na bakalárskom stupni a odbor politológia na magisterskom stupni. V minulosti bol junior analytikom v thinktanku Alfa. Pracuje na projektoch týkajúcich sa samosprávy a kvality štátu.