Juraj Kačur pôsobil v SGI od marca 2017 do júla 2019 ako junior výskumník. Na Masarykovej univerzite v Brne vyštudoval odbory politológia a hospodárska politika na bakalárskom stupni a odbor politológia na magisterskom stupni. V minulosti bol junior analytikom v thinktanku Alfa. Pracoval na projektoch týkajúcich sa samosprávy a kvality štátu.