Radana Deščíková

Radana začala pracovať v SGI v septembri 2010, po absolvovaní magisterského štúdia medzinárodného práva v Bratislave. Pred nástupom do Inštitútu SGI stážovala v Migračnom informačnom centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu. V minulosti sa zaujímala najmä o tému migračnej a integračnej politiky. Od roku 2011 sa sústreďovala na oblasť transparentnosti a protikorupčných nástrojov, spolupracovala na výskumných projektoch s partnerskými organizáciami Transparency International, VIA IURIS a Frank Bold.

Od začiatku svojho pôsobenia do októbra 2014 zabezpečovala bezproblémový chod kancelárie Inštitútu SGI na pozícii office manažérky a pomáhala pri organizácii workshopov, seminárov a iných podujatí. Do roku 2016 pôsobila ako výskumníčka v téme Kvalita štátu.

Projekty