Renáta Hall

V SGI pôsobila od roku 2007 do roku 2015. Venovala sa najmä témam vysokého školstva a modernizácii verejnej správy a skvalitneniu ľudských zdrojov vo verejnej správe.

Magisterský titul získala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Ešte pred začiatkom profesionálnej kariéry sa dlhodobo venovala vysokoškolskej politike ako členka akademických senátov a predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl SR, teda ako najvyššia reprezentantka študentov na Slovensku.

Pričinila sa o dokončenie transformácie majetku bývalej SZM do Nadácia mládeže Slovenska (dnes Nadácia Intenda), ktorej cieľom je sprístupniť tieto prostriedky pre potreby dnešných detí a mladých ľudí. Je tiež spoluzakladateľkou Akademickej Rankingovej a Ratingovej Agentúry. Počas pôsobenia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rokoch 2004-2005 negociovala za rezort na národnej a Európskej úrovni pozície k Finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013.

Od marca 2005 do novembra 2006 úspešne riadila projekt Technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu financovaný z úveru Svetovej Banky. Cieľom projektu bolo posilniť kapacitu rezortov školstva a práce pre tvrobu politík a koncepčných dokumentov.