Odborné vzdelávanie pre Protimonopolný úrad SR v oblasti riadenia verejnej správy

Ukončený projekt

Cieľom projektu je pomôcť Protimonopolnému úradu SR pri zvýšení kapacity manažérov úradu v oblasti riadenia ľudí a v špecifikách manažmentu vo verejnej správe. K naplneniu cieľa slúžia skupinové tréningy a koučing.