Lucia Mýtna Kureková

senior výskumníčka

Lucia Mýtna Kureková (PhD) získala doktorát z politických vied na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti v roku 2011. Skúma a publikuje v oblastiach: migrácia a trh práce; vzdelanostné systémy; a sociálna a ekonomická politika. Lucia pracovala na viacerých výskumných medzinárodných projektoch podporených EÚ a tiež ako konzultantka pre medzinárodné organizácie. Lucia pravidelne prednáša na Fakulte verejnej politiky na CEU. V Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť pracuje od roku 2011 ako senior výskumníčka v NEUJOBS projekte. V marci 2014 začala pracovať aj na projekte STYLE, ktorý skúma otázku nezamestnanosti mladých v Európe komparatívnou metódou.

Projekty