Jozef Miškolci získal doktorát zo vzdelávania na Univerzite v Sydney (The University of Sydney) v Austrálii v roku 2014. V rámci doktorandského výskumu sa zaoberal témou inkluzívneho vzdelávania a distribúcie školského vedenia na základných školách na Slovensku a v Austrálii. Jozef taktiež absolvoval magisterský program v rodových (genderových) štúdiách na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti v roku 2005 a bakalársky program v politológii a medzinárodných vzťahoch na Karlovej univerzite v Prahe v roku 2004. Výskumne sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, komparáciou vzdelávacích systémov, vzdelávacou politikou a rodovou problematikou vo vzdelávaní. Pred SGI Jozef pracoval v neziskovom sektore (Žába na prameni, o.s.; 2005-2007), v štátnej správe (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky; 2007-2010) a vo vysokoškolskom sektore (Univerzita v Sydney, 2013).