Mária Žuffová

Mária pracovala v SGI od septembra 2010 do augusta 2015. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na univerzite v Škótsku. Magisterské štúdium absolvovala v odbore mediálna, informačná a komunikačná politika na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a v odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa téme e-governmentu a prístupu k informáciám, samospráve a občianskej participácii.

V SGI dlhodobo spolupracuje na rozvoji projektu Odkazprestarostu.sk. V súčasnosti sa venuje najmä jeho propagácii. Podieľala sa na organizácii viacerých konferencií (Európa 2020; Neujobs; Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto).

Pred nástupom do SGI absolvovala stáž v Centre pre mediálne a komunikačné štúdiá Stredoeurópskej univerzity a inovatívnom laboratóriu Kitchen Budapest, kde asistovala pri organizácii spoločnej Google CEU konferencie Internet at Liberty 2010 o prísľuboch a rizikách slobodného vyjadrovania na internete. Na Slovensku pracovala v minulosti ako redaktorka anglickej redakcie Slovenského rozhlasu a pravidelne prispievala do Nota Bene.