Zvyšovanie povedomia o možnostiach využitia práva na informácie

Ukončený projekt

Cieľom projektu je posilniť a zjednodušiť možnosti uplatňovania práva na informácie a dosiahnuť, aby inštitúcie s povinnosťou sprístupňovať informácie v zmysle infozákona tak robili prehľadne a otvorene. Vytvoríme portál chcemvediet.sk, ktorý umožní z jedného miesta (one-stop-shop) posielať infožiadosti všetkým takýmto inštitúciám. Prístup z jedného miesta uľahčí žiadateľom posielanie infožiadostí. Portál bude slúžiť aj na archivovanie už sprístupených informácií a ich vyhľadávanie v databáze. Ďalším cieľom projektu je upozorniť na možnosti využitia proaktívne zverejnených informácií, napr. na CRZ či portáli otvoreny?ch dát, a to prostredníctvom vizualizácií rôznych výdavkov ministerstiev.

Projekt bol podporený z Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis sumou 13 000 eur. Portál chcemvediet.sk bol zároveň podporený aj sumou 2 500 eur v rámci súťaže Reštart Slovensko 2014 organizovanej Centrom pre filantropiu, a právnou pomocou v hodnote 3 500 eur od advokátskej kancelárie Taylor Wessing.

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznikol z iniciatívy siedmych členských firiem združenia Business Leaders Forum v roku 2012. Založili ho ZSE, Slovak Telekom, Accenture, Enel – Slovenské elektrárne, Heineken Slovensko, Embraco Slovakia a Slovalco. Postupne sa pridali Bayer, dm drogerie markt, Heineken, Pfizer, GSK, Orange Slovensko, Slovenská Sporiteľňa a Východoslovenská energetika, a advokátske kancelárie Hillbridges a Taylor Wessing. Firemní partneri Fondu sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické a watchdogové organizácie, ktoré už v minulosti dokázali, že vedia obhájiť verejný záujem v prípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, či zneužívania moci.