Začíname s výskumom o predškolskom vzdelávaní

V pondelok 3. júna prebehla tlačová konferencia k projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí, na ktorej naša analytička Lucia Kováčová predstavila médiám výskumné aktivity projektu. Na projekte sa bude podieľať aj analytička SGI Edita Rigová a v rámci stáže cez program LEAF Ivona Feldmarová. Aktivity projektu budú pozostávať najmä z mapovania postojov samosprávnych aktérov voči rozšíreniu predškolskej výchovy osobitne vzhľadom na potreby zraniteľných skupín. Projekt je realizovaný v spolupráci s občianskym združením eduRoma a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a je financovaný z Active Citizens Fund – Slovakia. O výsledkoch výskumu vás budeme priebežne infomovať.