Seminár: Riešenia nezamestnanosti mladých: Aktívne politiky trhu práce a návratová migrácia

V rámci medzinárodného výskumného projektu STYLE- Strategic Transitions for Youth Labour In Europe“  zorganizoval Inštitút SGI dňa 24. novembra 2016 seminár  s názvom „Riešenia nezamestnanosti mladých: Aktívne politiky trhu práce a návratová migrácia“.

Na seminári boli prezentované výsledky zmapovania a zhodnotenia zamestnaneckých politík zameraných na mladých na Slovensku a zistenia výskumu o návratovej migrácii mladých ľudí a ich zaradení na slovenskom trhu práce. Cieľom semináru bolo nielen prezentovať výsledky výskumu, ale získať aj spätnú väzbu na výskum a otvoriť diskusiu o úlohe a kvalite zamestnaneckých politík zameraných na mladých ľudí, vrátane tých, ktorí sa v dôsledku zhoršujúcej sa ekonomickej situácie v prijímajúcich krajinách vrátili späť na Slovensko. Medzi pozvanými seminára boli odborníci a odborníčky na politiky zamestnanosti z akademickej obce, analytických inštitútov, mimovládneho sektoru ako aj štátnej správy. Seminár sa uskutočnil v priestoroch a za organizačnej spolupráce so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku.

Prezentácie, ktoré odzneli na seminári spolu s databázou aktívnych politík trhu práce zameraných na mladých na Slovensku a v zahraničí môžete nájsť na stiahnutie tu:
Pracovná migrácia (ponuka vs. dopyt) pracovna-migracia_ponuka-vs-dopyt_profesia-sk_miseckova
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku? slovenski-absolventi-vs-studia-v-zahranici_bahna
Aktívne politiky trhu práce zamerané na mladých na Slovensku aktivne-politiky-trhu-prace-zamerane-na-mladych-na-slovensku_kovacova
Návratová migrácia mladých: kto sa vracia, ako sa im darí integrovať a aký je priestor pre verejnú politiku navratova-migracia-mladych_kurekova_zilincikova
Databáza aktívnych politík trhu práce zameraných na mladých na Slovensku a v zahraničí style-del-4-4-inventory-database-final-ies-21-7-2016-1 d4-4-inventory-database-final-ies-21-7-2016
Ďalšie informácie o projekte STYLE – Strategic Transitions for Youth Labour in Europe nájdete na webstránke style-research.eu.