Analýza – problematické podnety – kosenie

Cieľom tejto analýzy je podrobne zmapovať riešenie podnetov z kategórie „kosenie“. Najskôr v prvej časti uvedieme východiskový stav v zmysle deskriptívnej štatistiky počtu a podielu podnetov týkajúcich sa kosenia, a to aj z pohľadu neriešených a vyriešených podnetov. Druhá časť sa venuje metodike, ktorej cieľom je pomôcť k čo najpresnejšiemu zachyteniu problematiky. Tretia analytická časť rozoberá legislatívny rámec s ohľadom na kompetencie samosprávy a následne prináša obsahovú analýzu odpovedí na portáli Odkaz pre starostu, ako aj informácií, ktoré nám mestá a obce poskytli vo veci dennodenného riešenia problematiky.

Analýza je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.