Analýza – problematické podnety – rušenie nočného pokoja

Cieľom tejto analýzy je podrobne zmapovať riešenie podnetov z kategórie „rušenie nočného pokoja“. Najskôr v prvej časti uvedieme východiskový stav v zmysle deskriptívnej štatistiky počtu a podielu podnetov týkajúcich sa rušenia nočného kľudu, a to aj z pohľadu neriešených a vyriešených podnetov. Druhá časť sa venuje metodike, ktorej cieľom je pomôcť k čo najpresnejšiemu zachyteniu problematiky. Tretia analytická časť rozoberá najskôr legislatívny rámec s ohľadom na kompetencie samosprávy; výsledky dotazníkového prieskumu medzi samosprávami, ktorý sa dotýkal ich najčastejších postupov a problémov; a tiež obsahovú analýzu odpovedí samospráv na portáli Odkaz pre starostu.

Analýza je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.