Barbora Peregrim

office manažérka, projektová manažérka

Barbora pôsobí v Inštitúte SGI od júna 2020, kedy začala na dobrovoľníckej pozícii adminky na projekte Odkaz pre starostu, od júla 2021 Odkaz vedie ako projektová manažérka. Počas štúdia Politológie sa venovala aktivizmu v oblasti ľudských práv, predovšetkým téme práv sexuálnych menšín a problematike rodovej rovnosti. V roku 2016 pôsobila ako školiteľka workshopov z oblasti ľudských práv na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici v rámci vzdelávacieho programu Amnesty International Slovensko. Od roku 2017 pracovala na plánovacích a koordinačných pozíciách v letectve, ktoré ju nasmerovali k projektovému manažmentu v korporátnom prostredí a napokon v treťom sektore.