Karin Sólymosová

Karin Sólymosová pôsobila v SGI v rámci projektu Demagog.SK od roku 2017, najprv ako stážistka a neskôr ako senior analytička. Bakalárske štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne v odbore politológia a bezpečnostné štúdie. Ako študentka magisterského stupňa bezpečnostných štúdií sa venovala problematike dezinformácií a politického extrémizmu. Od januára do júla 2019 popri overovaní výrokov politikov zabezpečovala aj bezproblémové fungovanie kancelárie Inštitútu z pozície office manažérky.