Karin Sólymosová

analytička, office manažérka

Karin Sólymosová pôsobí v SGI v rámci projektu Demagog.SK od roku 2017, najprv ako stážistka a momentálne ako senior analytička. Bakalárske štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne v odbore politológia a bezpečnostné štúdie. Momentálne je študentkou magisterského stupňa bezpečnostných štúdií, venuje sa problematike dezinformácií a politického extrémizmu. Od januára 2019 popri overovaní výrokov politikov zabezpečuje aj bezproblémové fungovanie kancelárie Inštitútu z pozície office manažérky.