Kristína Urbanová

analytička

Kristína je absolventka bezpečnostných štúdií a medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa najmä kybernetickej bezpečnosti v kontexte geopolitického súperenia štátov, no nie sú jej cudzie ani iné témy dôležité pre budovanie odolnosti Slovenska a jeho občanov. Od roku 2018 je zapojená do projektu Demagóg.sk, kde pôsobí ako analytička. S SGI spolupracuje aj na výskumnom projekte, ktorý analyzuje, čo robia voľby s políciou v regiónoch. Okrem SGI pôsobí aj v Inštitúte strategických politík (STRATPOL) a Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku (SSPI).