Jakub Kmeť

Jakub absolvoval štúdium politológie na Masarykovej univerzite v Brne. Špecializuje sa na komunálnu politiku a výskum koaličného vládnutia, je spoluautorom publikácie Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1989-2012). Pracoval na projektoch zameraných na oživenie občianskej spoločnosti alebo verejného priestoru, napríklad Masarykové debaty, či Parkotvor. V SGI pôsobil od apríla 2012 do mája 2016, venoval sa projektu Odkazprestarostu.sk, Samospráva sa neriadi sama či Správni kandidáti.