Chcemvediet.sk

Ukončený projekt


Portál chcemvediet.sk prispieva k jednoduchšiemu uplatňovaniu práva na informácie, no zároveň aj k jednoduchšiemu vybavovaniu žiadostí o informácie. Je tu pre žiadateľov aj pre inštitúcie. Žiadateľom urýchľuje kontakt s inštitúciami, pomôže im naformulovať ich žiadosť aj odvolanie, a pripomína všetky dôležité lehoty. Zároveň im umožňuje vyhľadávať v už sprístupnených informáciách, čím pravdepodobne prispeje k nižšiemu počtu duplicitných žiadostí o informácie a menšej administratívnej záťaži inštitúcií. Chcemvediet.sk otvára komunikáciu medzi žiadateľom a inštitúciou verejnosti, aby sa žiadatelia aj inštitúcie mohli učiť zo skúseností iných a podávať kvalitnejšie žiadosti, aj ich lepšie vybavovať. Chcemvediet.sk má, zároveň, ambíciu prinášať prehľadné štatistiky o vybavovaní žiadostí, čím prispeje do budúcich diskusií o vybavovaní žiadostí užitočnými argumentami založenými na faktoch.

Partneri: