Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto

Ukončený projekt


Inštitút SGI v spolupráci so samosprávami Bratislava – Nové Mesto (SR), Kashar – Tirana (AL), Prievidza (SK), Siret (RO), Vulcan (RO) a organizáciami Co-PLAN – Inštitút pre rozvoj bývania (AL) a Pražské matky (CZ) ukončili projekt Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorý bol podporený z Programu EK Európa pre občanov. Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť občiansky aktivizmus vo verejných priestranstách a predstaviť rôzne online a offline nástroje. Sledujúc tento cieľ sme spoločne uskutočnili niekoľko participatívnych podujatí a diskusií pre obyvateľov zapojených miest (Bratislava, Praha, Prievidza, Siret, Tirana, Vulcan), ktorí takto dostali príležitosť stretnúť sa a neformálne pozhovárať so zástupcami svojho mesta. Mohli im tiež predstaviť svoje návrhy ako zlepšiť ich susedstvá a štvrte. Počas opakovaných participatívnych podujatí mali tiež možnosť priamo zasiahnuť do vybraného verejného priestranstva.

Väčšinu týchto podujatí viedli skúsení facilitátori a tréneri, ktorí prispeli k inkluzívnosti podujatí a k zapracovaniu potrieb a preferencií miestnych komunít. Výsledky projektu boli prezentované na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutočnila od 24. do 27. Marca 2014 v KC Dunaj v Bratislave.

Témou konferencie bol občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo, rozvoj mesta, a spolupráca medzi samosprávami, súkromným a neziskovým sektorom a verejnosťou. Okrem zaujímavých prezentácií zo Slovenska i zahraničia mali účastníci možnosť zapojiť sa do jedného z praktických workshopov, ktorí viedli skúsení tréneri. Workshopy sa venovali manažovaniu dobrovoľníkov, komunikácii, správnej argumentácii a participatívnemu plánovaniu. Okrem nich, boli k dispozícii aj právne workshopy, počas ktorých sa účastníci mohli lepšie oboznámiť s problematikou čiernych stavieb či dopravných pravidiel.

Donori: