Prišla ich chvíľa

Tradičná ekonomická teória politického cyklu predpokladá, že politici majú jedinú skutočnú preferenciu: byť opäť zvolení. Aj keby však súčasnú vládu tvorili len takíto oportunisti, okno príležitosti zmeniť krajinu na lepšie majú dokorán otvorené a je v ich záujme, aby z neho vykukli.

Voliči sú krátkozrakí a naivní, volia na základe nedokonalých informácií, často podľa vývoja v minulosti (malinké písmenká v reklamách na finančné produkty nás pritom už mohli naučiť, že minulé výnosy naozaj negarantujú tie budúce), v lepšom prípade na základe „racionálnych očakávaní“, teda najmä toho, kto im pred voľbami sľúbi viac. Aj keď ekonómovia za viac ako tri desaťročia vedeckého rozvíjania tejto teórie dospeli k rôznym úpravám a doplnkom pôvodného „cynického“ záveru, väčšinou musíme konštatovať, že platí.

Platí aj na Slovensku, o tom niet nijakých pochybností. Hneď ako sa Slovensko približne v polovici 90. rokov dostalo z transformačnej recesie, nastúpil cyklus predvolebného rozdávania a povolebnej korekcie, pre ktorú sa tu vžilo označenie „uťahovanie opaskov". Napokon, jedno také utiahnutie opaskov zažívame aj dnes.

Lekcia z Fica

Tento kolotoč mal jedinú výnimku v roku 2006, keď druhá Dzurindova vláda odovzdávala krajinu Ficovej vláde bez toho, aby predvolebným míňaním zavinila povolebné šetrenie. Bola to výnimočná situácia práve tak ako bola výnimočná druhá Dzurindova vláda, ktorej reformy naznačovali, že občas sa pri moci vyskytnú aj politici s inou motiváciou, ako len byť znovu zvolení – hoci aj vtedy vládnuci politici dúfali, že do volieb budú pozitívne efekty reforiem dostatočné na to, aby im priniesli popularitu.

Táto výnimka z volebného cyklu však má aj svoju odvrátenú stranu. Reformám a modernizácii naklonená časť politického spektra si z nej totiž zobrala lekciu. A síce, že robiť veľké reformy bez ohľadu na verejnú mienku je o to nerozumnejšie, o čo sladšie plody potom budú zbierať tí, čo prídu po zmene vlády. Alebo (v lepšom prípade), že nie je politicky rozumné robiť veľa ťažkých reforiem naraz a kľúčové je ich dobré načasovanie.

Okno dokorán

Dobré načasovanie v skratke znamená dve veci: 1.) Reformy treba robiť vtedy, keď príde ich chvíľa – napríklad, keď na ne tlačí nespokojnosť významnej časti verejnosti, reformátori majú sformulované a vydiskutované aspoň kľúčové aspekty zmien a vládnuci politici takým zmenám veria, alebo prinajmenšom nebránia. 2.) Reformy treba urobiť čo najskôr po prevzatí moci, aby sa do ďalších volieb stihli citeľne prejaviť ich pozitívne efekty.

Teraz je ten čas. Do akýchkoľvek ďalších volieb (ak nebudú predčasné) zostávajú tri roky, čo dáva vláde priestor zvládnuť aj prechodný pokles popularity, štrajky, odborárske referendá a iné sprievodné javy každej naozaj zásadnej reformy.

Je tu silný dopyt verejnosti po menšej korupcii, jednoduchších a nižších odvodoch, menšej byrokracii, lepšom vzdelávaní, kvalitnejšom a prívetivejšom zdravotníctve. Bez ďalších reforiem Slovensko zostane provinciou bez šance vyrovnať sa kvalitou života vyspelejším častiam sveta.

Demografické štatistiky navyše nikoho nemôžu ponechať v omyle: bude to upadajúca provincia, ktorá neutiahne financovanie nárokov starnúcej populácie na kvalitné zdravotníctvo a akceptovateľný životný štandard v poproduktívnom veku.

Podľa prieskumu verejnej mienky (Eurobarometer, september 2010) si až 83 percent ľudí na Slovensku myslí, že ďalšie reformy sú potrebné. A zároveň je pri moci vláda, ktorá disponuje dostatočným expertným potenciálom a ktorej voliči tieto reformy vyslovene očakávajú. Verejná politika pozná pojem „okno príležitosti“. A to okno tu ešte nikdy nebolo otvorené tak ako teraz.

Druhá Dzurindova vláda síce voľby, ktoré prišli po reformách, napokon nevyhrala (hoci existuje dôvodný predpoklad, že prinajmenšom rovnako silným faktorom ako reformy boli jej škandály), ale zmodernizovala Slovensko neuveriteľným tempom, pritiahla obrovské investície a v mnohých ohľadoch výrazne zlepšila náš každodenný život. A preto, nech už sú motivácie dnes vládnucich politikov vzletné alebo úplne prízemné, v oboch prípadoch platí: ak chcú mať zmienku v učebniciach, urobiť Slovensko znesiteľnejším miestom na život a nezostať bezvýraznými údržbármi, prišla ich chvíľa.

Publikované v SME .