Výročné správy – nástroj riadenia

Právny poriadok SR určuje iba rámcovo obsah, dátum a spôsob zverejnenia výročných správ o činnosti verejných vysokých škôl. Zámerom projektu Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl na Slovensku za rok 2006 bolo napomôcť vysokým školám pri tvorení ich výročných správ ako aj iniciovať tlak na MŠ SRSR, aby dopracovalo dokumenty, ktoré predpokladá zákon a tak umožnilo vysokým školám plánovanie i vyhodnocovanie ich činností. Prečítajte si viac o metodike hodnotenia výročných správ a názor prorektora STU na výsledky projektu, ktorý pripravil SGI v spolupráci s Transparency International Slovensko.