Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad školného za externé vysokoškolské štúdium

Jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na vznik a rozvoj vyberania nelegálnych poplatkov za externé štúdium je dlhodobo nevyrovnaný dopyt po VŠ vzdelaní vo flexibilnej forme, ktorú ponúka externé štúdium a ponuka reflektujúca v dostatočnej miere tento dopyt. Dopyt po flexibilnej forme VŠ vzdelania poskytovaného štátnymi/verejnými VŠ bol do značnej miery stimulovaný aj absenciou alternatívy v platenom vzdelávaní, ktoré by ponúkali súkromné VŠ. V tejto publikácii nájdete podrobnú analýzu vyberania poplatkov za externé štúdium na vysokých školách pôsobiacich na území Slovenskej republiky.