Umením spolupráce s občianskym sektorom k oživeniu verejných priestranstiev?

Predkladaná prípadová štúdia sa zameriava na Dobrý trh, ktorý je unikátnym podujatím organizovaným v Bratislave občianskym združením Punkt. Dobrý trh oživuje verejné priestranstvá, otvára ulice a dvory pre ľudí a vytvára miesto pre stretnutia. Navyše podporuje lokálnych producentov a kvalitné domáce produkty, ale tiež produkty rôznorodých kultúrnych a etnických skupín. Podporuje aj alternatívny životný štýl. Toto podujatie organizuje nezisková organizácia, ktorá takto zastupuje služby mesta i mestskej časti.

Hlavným cieľom štúdie je identifikovať vnímanie pozitívnych a negatívnych efektov Dobrého trhu, použitím metódy dotazníkov pre stakeholderov a návštevníkov a metódy pološtrukturovaných rozhovorov so stakeholdermi, organizátorkami a predstaviteľmi samosprávy. Štúdia ukazuje, že trhy (resp. “farmárske trhy”, čo je zaužívaný názov najmä v západnej Európe a Severnej Amerike) nemusí byť len miestom pre predaj tovarov, ale tiež príležitosťou pre vzdelávanie občanov o dôležitosti sociálnej zodpovednosti prostredníctvom tém akými sú ekológia, tolerancia či ľudské práva. Navyše môžu trhy pomôcť budovať komunitu, podporovať miestnych predajcov a tiež viesť k rozšíreniu peších zón.

Tento inovatívny spôsob zmýšľania o trhoch je v súčasnosti spájaný predovšetkým s mimovládnymi organizáciami, ale tie na to samé nestačia. Inými slovami, nutnou podmienkou pre úspešný verejný trh je porozumenie a spolupráca medzi organizátormi a samosprávou.

Publikácia vznikla v rámci projektov Umenie spolupráce a Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Za podporu ďakujeme Európskemu sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a Fondu na podporu umenia. Za spoluprácu ďakujeme aj Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Celú publikáciu si môžete stiahnuť tu.