Analýza problematických podnetov – Parkovanie

Prvý z výstupov z aktivity 7 projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv. Analýza je venovaná problematickým podnetom z kategórie parkovanie.