Stav eGovernmentu na Slovensku, príčiny a riešenia

Správa analyzuje súčasný stav eGovernmentu na Slovensku, popisuje služby, ktoré sú už poskytované, skúma príčiny slabého rozvoja eGovernmentu a tiež navrhuje niekoľko možností, ktoré môžu pomôcť pri rozširovaní ponuky služieb eGovernmentu a zvyšovaní ich kvality. Text predstavuje upravenú a skrátenú verziu anglickej správy o stave služieb eGovernmentu a eHealth na Slovensku vypracovanej pre Inštitút prospektívnych technologických štúdií Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Časti pripravenej správy boli validované v osobných rozhovoroch s 15 expertmi na eGovernment zo štátnej správy, podnikateľskej sféry a výskumného sektora.