Korupcia vo verejnej diskusii 1996 – 2007

Výskumná práca Mgr. Zuzany Fialovej, PhD. vydaná v rámci projektu „Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora“ financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.