Sociologické aspekty korupcie

Výskumná práca PhDr. Michala Vašečku, PhD. vydaná v rámci projektu „Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora“ financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.