Hlas Slovenska v Bruseli

Po analýze dokumentov a rozhovoroch s celým spektrom zainteresovaných záujmových skupín na Slovensku, v Bruseli a Luxemburgu výskumný tím pripravil podrobnú správu. Správa má tri základné časti, v ktorých popisuje súčasný stav v presadzovaní sa občanov Slovenska do inštitúcií Európskej únie a ako sa rozvíja spolupráca s ľuďmi, ktorí tam už pracujú, identifikuje hlavné problémy a ponúka riešenia ako súčasnú situáciu zlepšiť.