Školský zákon: alternatívy pre vzdelávaciu politiku

Vznik štúdie “Školský zákon: alternatívy pre vzdelávaciu politiku” podnietili niekoľkoročné snahy o prijatie nového a moderného školského zákona na Slovensku, ale aj širšie úsilie o zmenu systému vzdelávania u nás. Hlavnou obavou sprevádzajúcou tento proces je, že prijaté zmeny sa odzrkadlia len v novom šate legislatívy a koncepcií, obohatených o doplnky v podobe dnes populárnych slov “spoločnosť založená na znalostiach”, či “kľúčové kompetencie”. Skutočná podstata systému vzdelávania a celkové vzdelávacie prostredie tým však nebudú takmer vôbec dotknuté.

Štúdia prináša pohľad niekoľkých odborníkov na vzdelávanie v troch častiach: systém vzdelávania, obsah vzdelávania a inštitúcie vo vzdelávaní. V každej časti sa snažíme priniesť informácie nielen o súčasnej situácii u nás, ale i skúsenosti zo zahraničia a konkrétne odporúčania pre vzdelávaciu politiku na Slovensku. Predkladaná publikácia je určená v prvom rade tým ľuďom, ktorí sa prípravou a presadzovaním nového školského zákona priamo zaoberajú, ako aj poslancom a odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti školstva. Želali by sme si, aby prispela k diskusii, ktorá na Slovensku k tejto téme chýba a aby poslúžila ako inšpirácia, či prinajmenšom zdroj užitočných informácií.