ŠKOLA INAK: Zborník najlepších prístupov a metód vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia

Predkladaná publikácia je prehľadom najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré boli súčasťou tretieho ročníka rovnomennej súťaže SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť v školskom roku 2009/2010. Cieľom súťaže bolo verejne oceniť tých, ktorí z vlastnej iniciatívy vytvárajú a zavádzajú do praxe nové prístupy, propagovať získané poznatky a rozširovať ich využívanie v prospech ďalších žiakov, učiteľov a škôl. Do súťaže sa zapojilo 26 škôl, ktoré v priebehu februára 2010 posúdila odborná komisia podľa troch hlavných kritérií: inovatívnosť, dopad na komunitu a efektívnosť. Komisia
rozhodla o nasledujúcom poradí:

1. Materská škola, elokované triedy na ul. A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom
2. Základná škola, Hviezdoslavova 822, Trstená
3. Základná škola s materskou školou, č. 40, Jurské
4. Spojená škola internátna, č. 244, Ždaňa
5. Základná škola s materskou školou, P. E. Bardoša 121, Habovka

Vďaka súťaži sa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť podarilo získať mnoho informácií, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre pedagógov z rôznych škôl pracujúcich v podobnej oblasti.

Predkladaný zborník prezentuje činnosť všetkých 26 škôl, ktoré sa prihlásili do súťaže. Pri každej ukážke je uvedený kontakt na pedagógov a školu, v ktorej sa realizuje, aby ste v prípade záujmu mohli nadviazať kontakt a osobne získať ďalšie informácie. Väčšina aktivít je vhodná aj pre prácu so všetkými deťmi, nielen s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Viac multimediálnych zdrojov (fotky, videá, texty) nájdete na webovej stránke projektu www.skolainak.sk, ktorá umožňuje učiteľom aj rodičom výmenu skúseností z tejto oblasti, vrátane učebných materiálov a on-line poradne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a prispeli tak k vytvoreniu tejto publikácie. Veríme, že poslúži ako inšpirácia pre ďalšiu prácu deťmi. Prajeme vám veľa úspechov a dobrých nápadov!