Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov

Publikácia Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov: Realistická vízia reforiem na najbližšie štyri roky bola vydaná SGI v júli 2002 s podporou INEKO a projektu SPAR (Support to Public Administration Reform) financovaného britským DFID.

Stav verejných financií dnes predstavuje jednu z najvážnejších ekonomických tém. Nevyhnutným predpokladom jej riešenia je reforma systému rozpočtovania a riadenia verejných výdavkov. Súčasný systém neumožňuje vláde reálne riadiť štát v horizonte celého volebného obdobia a premieňa jej činnosť na kombináciu mnohých poloprázdnych slov a hasenia naliehavých tlakov. Začiatok nového volebného obdobia poskytuje jedinečnú šancu zaviesť reformy, ktoré počas štyroch rokov prinesú aj politický efekt.

Preto predkladaná publikácia obsahuje nielen analýzu súčasných problémov, ale prináša aj ucelený a jednotný súbor konkrétnych odporúčaní pre nového ministra financií a vládu napríklad v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, zmenou systému prípravy rozpočtu, zvýšením dosahu vlády na verejnoprávne inštitúcie a zavedením metódy úplných nákladov a odpisov.