Národná správa o vzdelávacej politike

Národná správa o vzdelávacej politike bola publikovaná SGI s finančnou podporou Open Society Institute a INEKO na začiatku roka 2002. Správa je jedným z prvých príspevkov do diskusie o nedávnych významných zmenách v usporiadaní slovenského školstva. Obsahuje popis problémových okruhov v rôznych oblastiach vzdelávania a odporúčania na ich riešenie. Základný princíp, na ktorý správa poukazuje, je princíp nevyhnutnosti výberu. Pri tvorbe politiky vzdelávania nie je nikdy možné zabezpečiť všetky ciele a túžby, a to dokonca ani vtedy, keď nie sú v priamom rozpore, pretože finančné, ľudské a iné zdroje sú obmedzené. Súčasné koncepčné dokumenty, vrátane koncepcie rozvoja školstva Milénium, nepreukazujú dostatočnú ochotu pomenovať často bolestivé kroky a rozhodnutia, potrebné pre naplnenie presadzovaných cieľov.