Nie je škola ako škola

Publikácia Nie je škola ako škola je výstupom súťaže O najlepšie metódy a prístupy vo vzdelávaní rómskych detí, ktorú vyhlásil SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v roku 2006. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť základné a špeciálne základné školy, ktoré napomáhajú zvýšeniu záujmu rómskych detí o vzdelávanie a zároveň zozbierať a šíriť nabrané skúsenosti o nových pedagogických postupoch ďalej.

Do súťaže sa zapojilo 43 projektov, ktoré boli na základe troch hlavných kritérií –inovatívnosť, prenosnosť a efektivita – posúdené a vyhodnotené odbornou komisiou, ktorá rozhodla o nasledujúcom poradí:

  1. Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, Žiar nad Hronom
  2. Špeciálna základná škola Jarovnice
  3. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Zlaté klasy

Publikácia ponúka možnosť dočítať sa podrobne o činnostiach jednotlivých škôl v rámci súťaže. Editorky publikácie Zuzana Csontosová a Martina Kubánová približujú aktivity škôl vo forme reportáží, opisov alebo stručných anotácií. Súčasťou publikácie sú aj kontaktné mená a adresy jednotlivých pedagógov, psychológov a škôl. Väčšina aktivít je vhodná pre prácu s rómskymi i nerómskymi deťmi.