Ako sa brániť (2006)

Mali ste pocit, že k Vášmu dieťaťu sa správajú horšie ako k ostatným kvôli jeho pôvodu? Oslovil niekto Vaše dieťa hanlivým výrazom? Máte dojem, že učitelia zanedbávajú vyučovanie Vašich detí? Je Vaše dieťa zaradené do triedy (školy) podľa farby pleti?“

Tieto a ďalšie podobné otázky kladie v úvode publikácia Diskriminácia v školstve – Ako sa brániť. Ak ste na niektorú odpovedali „áno“, Vaše dieťa sa stalo obeťou diskriminácie – nerovnakého zaobchádzania.

Publikácia má za cieľ pomôcť spoznať a odhaliť prípady diskriminácie, ako aj poskytnúť rodičom, učiteľom a občianskym aktivistom, ktorých trápi problém diskriminácie na školách, informácie a užitočné rady, ako postupovať v konkrétnych prípadoch.

Príručka opisuje možnosti, ktoré možno využiť na obranu pred diskrimináciou v školstve a obsahuje aj množstvo konkrétnych skúseností s diskrimináciou zo školskej praxe, ako aj časť venovanú podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V závere zároveň ponúka praktické vzory podaní pri jednotlivých ochranných prostriedkoch na príslušné orgány: školskú inšpekciu, súdy, či prokuratúru.