Komunikácia vlády

Publikáciu Komunikácia vlády – Štrukturálna a obsahová analýza komunikácie vlády Slovenskej republiky vydal Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s podporou Kanadskej vlády a v spolupráci s Rozvojovým programom OSN v januári 2003 v rámci projektu Zlepšenie komunikácie vlády s občanmi.

Dr. Andrej Školkay v publikácii vytvorenej na základe desiatok rozhovorov s predstaviteľmi štátnej správy, novinármi, odborníkmi na komunikáciu i vedúcimi pracovníkmi médií podrobne analyzuje komunikáciu vlády a ponúka aj odporúčania pre jej zlepšenie.