Manuál – problematické podnety – dlhodobo odstavené vozidlá

Manuál obsahuje všetky základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich sa dlhodobo odstavených vozidiel a zároveň vyjasňuje zákonné postupy, ktoré môžu zlepšiť existujúcu situáciu. 

Z každoročných analýz kategórií podnetov zaznamenaných na portáli Odkaz pre starostu vyplýva, že počet podnetov zameraných na problematiku dlhodobo odstavených vozidiel od roku 2011 rástol. Celkový podiel podnetov dlhodobo odstavených vozidiel oproti iným kategóriám sa mení. V roku 2018 dosiahol hodnotu 861 podnetov, čo predstavovalo 7,28 % všetkých podnetom.

Úspešnosť riešenia podnetov týkajúcich sa dlhodobo odstavených vozidiel bola v porovnaní s inými kategóriami dlhodobo nadpriemerná. V každom sledovanom roku bol podiel vyriešených podnetov v tejto kategórií vyšší ako celkový podiel vyriešených podnetov. Dlhodobo však pomer vyriešených podnetov klesá a približuje sa ku priemeru. Uvedenú situáciu možno vysvetliť stúpajúcim počtom podnetov dlhodobo odstavených vozidiel a časovou náročnosťou riešenia podnetov tohto typu. Zodpovedné inštitúcie sú legislatívne viazané dodržiavať minimálne lehoty a konať môžu až po ich uplynutí.

Občania majú možnosť nahlasovať tieto podnety napríklad mestskej polícii, alebo cez portál Odkaz pre starostu. Následné obhliadky zodpovedných zamestnancov určia, či je potrebné dané vozidlo procesne riešiť a upovedomia majiteľa/držiteľa vozidla.

Manuál je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.