Manuál pre samosprávy: slobodný prístup k informáciám

Tento dokument má slúžiť ako manuál pre samosprávy pre riešenie problémov, s ktorými sa ako povinné osoby stretávajú pri uplatňovaní práva na informácie na základe žiadostí prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „Zákon“). 

Text je rozdelený do troch kapitol venujúcich sa vybraným oblastiam: 

 • Legislatívny rámec
  • čo je to informácia
  • zverejňovanie osobných údajov
  • dvojstupňový orgán
  • režim pre mestské firmy
 • Procesy
  •  problémy s evidenciou
  •  nedostatočné znalosti na úrade
  •  odlišné odpovede na rovnaké žiadosti 
 • Komunikácia so žiadateľmi
  • informácia o prijatí žiadosti
  • forma poskytnutých informácií
  • fillibustering

Oblasti boli identifikované na základe výskumných rozhovorov (viď box 1). V prvom rade vychádzame z informácií, ktoré nám poskytli priamo zástupcovia a zástupkyne samospráv zodpovedajúcich za vybavovanie agendy prístupu k informáciám. Okrem toho vychádzame aj z problémov, na ktoré poukázali analytici viacerých mimovládnych organizácií, ktorí využívajú infožiadosti pri svojej práci.

Celý manuál nájdete TU.

Manuál je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0 podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.