Diskutuj bez nenávisti: Stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore

Inštitút SGI publikoval príručku s názvom „Diskutuj bez nenávisti: Stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore“, ktorej hlavným cieľom je zmapovať existujúce nástroje a stratégie na elimináciu nenávistných prejavov v online priestore. Publikácia je určená pre širokú verejnosť s cieľom motivovať rôznych aktérov na zapájanie sa do vytvárania bezpečného online priestoru. Príručka poukazuje na možné dopady nenávistných prejavov, prezentuje výsledky z experimentu na Facebooku zameranom na znižovanie nenávistných prejavov, a tiež obsahuje zistenia v oblasti regulácie online diskusií vo vybraných slovenských médiách.