Fluktuácia zamestnancov a nový zákon o štátnej službe v kontexte miestnej štátnej správy

Publikácia vznikla v rámci projektu „Politizácia miestnej štátnej správy“, ktorý je realizovaný s podporou Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.