Zvyšovanie zamestnanosti rómskej menšiny prostredníctvom sociálnej ekonomiky

Ukončený projekt


Sociálne podniky a iné prvky sociálnej ekonomiky sa považujú za vhodné nástroje na pracovnú integráciu ťažšie zamestnateľných skupín obyvateľstva, napríklad s nižším stupňom vzdelania, čeliacim diskriminácii na trhu práce na základe etnicity, rodu alebo iných atribútov, so zdravotným znevýhodnením, či zažívajúcim iné bariéry na trhu práce. Sociálne podniky sú však na Slovensku nedostatočne preskúmanou oblasťou, čo vytvára problémy pri nastavovaní verejných politík, ktoré by mohli podporiť ich vznik a fungovanie a tým znižovať nezamestnanosť už spomenutých skupín obyvateľstva. Cieľom výskumného projektu je preto zmapovať existujúce sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku a finančné, legislatívne a iné problémy, ktorým čelia pri vykonávaní svojich činností.

Pri príležitosti vydania publikácie k tomuto projektu sa na jeho konci uskutočnila tlačová konferencia, o ktorej píšeme TU.

Finálne znenie publikácie Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku: súčasné skúsenosti a budúce perspektívy nájdete TU.

Partneri:

Donori: