Prezentovali sme výsledky výskumu o sociálnych podnikoch

V stredu 21. februára 2018 sme na konferencii „Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so zvýšenou koncentráciou MRK“, ktorú organizovalo Združenie mladých Rómov v spolupráci s Inštitútom SGI, prezentovali výsledky výskumu o sociálnych podnikoch pracovnej integrácie na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili predstaviteľky a predstavitelia verejného, mimovládneho aj súkromného sektora, ktorí sa zaujímajú o sociálne podnikanie, zvyšovanie zamestnanosti či sociálne inovácie.

V prvom paneli Lucia Kováčová a externí spolupracovníci SGI Daniel Škobla a Slavomír Ondoš prezentovali súčasný stav pracovno-integračných sociálnych podnikov na Slovensku, legislatívne, štrukturálne a iné bariéry, s ktorými sa slovenské sociálne podniky pri svojej činnosti stretávajú a tiež výsledky kvantitatívneho prieskumu o obecných podnikoch. Na záver ich spoločnej prezentácie zazneli odporúčania pre tvorcov verejných politík na zlepšenie prostredia pre rozvoj sociálneho podnikania. V druhej časti prvého panelu vystúpil štátny tajomník Ministerstva financií SR Michal Polák, ktorý predstavil nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a finančné nástroje, ktoré majú uľahčiť prístup sociálnych podnikov k finančnému kapitálu. V druhom paneli zaznel príspevok Juraja Kuruca z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v ktorom zhrnul celkovú situáciu zamestnanosti Rómov a Rómok na Slovensku. Konferencia bola uzavretá prezentáciou Michala Hrnčiara z organizácie EPIC Slovakia, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju sociálneho podnikania na Slovensku, najmä z hľadiska posilňovania podnikateľských zručností u začínajúcich sociálnych podnikateľov a podnikateliek.

Výskum bol súčasťou projektu „Zvyšovanie zamestnanosti rómskej menšiny prostredníctvom sociálnej ekonomiky“, ktorú Inštitút SGI v spolupráci so Združením mladých Rómov realizoval od decembra 2016 do februára 2018.

Prezentáciu Inštitútu SGI si môžete stiahnuť TU. Celé znenie publikácie o výskume nájdete TU.