Juraj Hurný

Juraj pôsobí v Inštitúte SGI od mája 2016, kedy prevzal agendu správy webovej stránky. Od júla 2017 pôsobí zároveň ako výskumník na projekte participatívneho plánovania v Bratislave, ktorý Inštitút SGI organizuje spoločne s Alianciou Stará Tržnica. V rámci týchto aktivít využíva nadobudnuté znalosti zo štúdia politológie a predovšetkým sociológie so zameraním na urban studies. Tie získal počas štúdia na Masarykovej univerzite v Brne, rovnako ako na študijnom pobyte na Universität Wien. Doterajšie pracovné skúsenosti nadobudol na viacerých pozíciách v rámci neziskového sektora a startup prostredia v Brne.