Začíname s projektom Moderná štátna správa – profesionalizácia na miestnej úrovni

Rada EÚ, OECD či Európska komisia dlhodobo poukazujú na problémy Slovenska s kvalitou štátnej správy. Tá významne závisí od výkonu štátnych zamestnancov, preto ich odbornosti či kompetentnosti treba venovať zvýšenú pozornosť. Preto sme sa rozhodli nadviazať na naše predchádzajúce aktivity v oblasti profesionalizácie verejnej správy a zamerať sa na profesionalizáciu štátnej služby z pohľadu nových inštitútov zavedených zákonom o štátnej službe z roku 2017 na úrovni okresných úradov. Doterajšie zistenia Inšitútu SGI naznačujú viaceré nedostatky – napr. pri nastavení výberových konaní, plánu vzdelávania či školení štátnych zamestnancov. Predmetom výskumu bude komplexné zmapovanie implementácie krokov súvisiacich so zvyšovaním odbornosti štátnych zamestnancov, ale aj úpravou ich postavenia.

Za podporu projektu ďakujeme Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Na projekte sa budú podieľať naši experti Veronika Prachárová, Lenka Galetová a Juraj Kačúr. Priebežné informácie o projekte nájdete na našich stránkach, ale aj na facebooku či instagrame Inštitútu SGI.