Vedenie mesta chce byť dostupnejšie Žilinčanom, prechádza na projekt Odkaz pre starostu

Žilinak.sk, 30. 1. 2019

Na dnešnej prvej tlačovej konferencii od nástupu do funkcie deklarovalo nové vedenie mesta Žilina záujem priblížiť sa obyvateľom a poskytnúť im transparentné a najmä jednoduché spôsoby, ako komunikovať potreby a problémy. Z tohto dôvodu pristúpi mesto Žilina k niekoľkým zmenám v komunikácii. Najvýraznejšou z nich je výmena platformy, cez ktorú môžu Žilinčania nahlasovať podnety a nedostatky vo verejnom priestore.

Kým doteraz využívalo mesto aplikáciu City Monitor, za ktorú mesačne platilo paušálny poplatok 49,20 eur, po novom sa pridá Žilina k samosprávam, ktoré využívajú projekt Odkaz pre starostu. Ten funguje pod hlavičkou Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť už od roku 2010, pričom za čas fungovania sa podarilo vyriešiť viac ako 26-tisíc podnetov. Výhodou systému je, že po nahlásení podnetu je preposlaný na samosprávu a následne si môžete odkontrolovať priebeh jeho riešenia.

Ako potvrdil na tlačovej konferencii Peter Fiabáne, na meste bude fungovať kompetentná osoba, ktorá bude riešiť podnety. Okrem toho zaviedol primátor pravidelné štvrtkové stretnutia s občanmi. Minulé vedenie takisto realizovalo stretnutia s občanmi, ktorých výstupy sa nachádzali na oficiálnej stránke mesta.

Primátor sa bude týždenne stretávať s občanmi, plánuje zverejňovať pracovný program

„Ďalšou aktivitou, ktorou sa pokúsi mesto priblížiť Žilinčanom a načúvať ich podnetom, sú pravidelné štvrtkové stretnutia primátora s občanmi. Tieto stretnutia budú bývať pravidelne vo štvrtok a občania sa budú musieť na ne vopred telefonicky dohodnúť,“ informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Občanov chce radnica zahrnúť do procesov rozhodovania aj v prípadoch investičných akcií či revitalizácií. Najbližšie sa stretnutie podobného charakteru udeje na sídlisku Vlčince, kde budú mať miestni obyvatelia možnosť vyjadriť sa k projektu revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská.

Žilinský primátor bude po novom tiež zverejňovať na webe svoj pracovný program. Slovenská pobočka Transparency International v roku 2016 informovala na blogu o tom, že pracovný program zverejňovala len malá časť predstaviteľov samospráv. Primátor Žiliny chce zverejňovaním programu na týždennej báze prispieť k tranparentnosti výkonu svojej funkcie.

„Ak zverejňovanie programov primátorov nemá byť len marketingová hra na otvorenosť, poskytované informácie o pracovných schôdzkach by samozrejme mali byť úplné a priebežne aktualizované. Okrem miesta, času a zúčastnených osôb by mali obsahovať aj informáciu o účele schôdzky a optimálne aj poznámku, či išlo o stretnutie „lobistického charakteru“,“ spresnili autori analýzy Michal Piško a Anna Dráľová.