Good Practice Guide to Data Collection

Cieľom projektu „Dobrý štart“ je podporiť vzdelávanie v ranom veku a starostlivosť, so zameraním na rodiny a komunity pri práci s inštitúciami. Jednou z iniciatív tohto projektu je pracovať s mentormi z rómskej komunity a koordinátormi, ktorí budú vyškolení odborníci a budú vykonávať návštevy od dverí k dverám cieľových rodín. Budú tiež udržiavať úzke vzťahy so vzdelávacími, zdravotnými a sociálnymi úradmi, poskytovateľmi rôznych štátnych služieb, pretože tento projekt nemôže byt úspešný bez ich pomoci. Ďalšou kľúčovou inováciou je vyhodnotiť, ako rozšíriť takto nastavený projekt malého rozsahu.