Ako ďalej po príjímačkách

V rámci projektu „Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu“ pripravil SGI krátku brožúru o tom ako postupovať po „prijímačkách“ na vysokých školách. Je určená pre všetkých, ktorí práve absolvovali prijímacie konanie na niektorej zo slovenských vysokých škôl a pre rodičov uchádzačov.