Odborné stretnutia think tankov z krajín V4 na témy verejnej politiky

Ukončený projekt

Projekt je zameraný na výmenu skúseností medzi organizáciami v krajinách V4, ktoré sa venujú presadzovaniu tvorby verejných politík založených na faktoch. Hlavným cieľom projektu je podpora odborného dialógu medzi think-tankami pôsobiacimi v krajinách V4 a zdieľanie existujúcich vedomostí a skúseností v oblasti výskumu verejnej politiky, s dôrazom na témy: daňové reformy, reformy vzdelávania, aktivácia dlhodobo nezamestnaných.

Inštitút SGI sa aktívne zapojil do témy aktivácia dlhodobo nezamestnaných. Výstupom spolupráce a zdieľania skúseností je policy brief s názvom Účinné a neúčinné opatrenia pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti v krajinách V4