Róbert Repka

Róbert spolupracoval s SGI od septembra 2013 do októbra 2014. Bakalársky stupeň absolvoval na Filozofickej Fakulte UK v odbore politológia. Momentálne študuje magisterský stupeň na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v odbore verejná politika. Počas svojho bakalárskeho štúdia sa zúčastnil semestrálneho výmenného pobytu LLP/Erasmus na Wroclawskej Univerzite. Prvé skúsenosti s mimovládnym sektorom nabral na dlhodobej stáži v Nadácii Pontis. Róbert počas stáže v SGI spolupracoval na projektoch Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie a Dobrý začiatok II ako projektový asistent.