Nina Holičková

Nina v SGI stážuje v júli 2020 na projekte “Chcem pracovať, kto mi pomôže?”. Vyštudovala bakalárske štúdium stredo- a východoeurópskych štúdií a politiky na University of Glasgow, kde viedla rovnomenný študentský spolok. Momentálne nastupuje na magisterské štúdium Verejnej správy, ekonomiky a práva na Univerzite v Tilburgu. Vo svojom doterajšom výskume sa venovala kvalitatívnej analýze populizmu v slovenskej politike a feminizácii školstva v 20. storočí. Predošlé skúsenosti s politikou inklúzie nadobudla ako stážistka na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity, kde sa venovala analýze začleňovania detí z MRK do predškolskej výchovy, a počas mimoškolských aktivít v projekte orálnej histórie juhoázijských migrantov.