Michaela Šedovič

Michaela Šedovič študovala sociológiu, demografiu a metódy sociálneho výskumu. Témou jej výskumného záujmu je inkluzívna spoločnosť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Najčastejšie sa venuje výskumu v rámci integrácie, postojov a wellbeingu, inkluzívnych sociálnych politík a trhu práce. Kým väčšina jej práce bola kvantitatívneho charakteru, má skúsenosti s kvalitatívnym výskumom a často pracovala na projektoch zameraných na kvalitu dát. V súčasnosti je doktorandkou na katedre Sociálnych politík na London School of Economics and Political Science a freelancuje ako výskumníčka a konzultantka. Michaela v SGI viedla kvantitatívnu časť výskumu v rámci projektu Posilnenia odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí.